borojerdi
04 مرداد 1401 - 15:05

تصویب کلیات طرح انتخاب شهرداران/ مردم در انتخاب شهرداران سهیم می‌شوند

علی حدادی گفت: امروز در کمیسیون امور داخلی شوراها مصوب شد که قبل از ثبت نام شوراها، داوطلبان شهرداری ثبت نام کنند تا استعلامات لازم انجام شود. سخنگوی کمیسیون امور داخلی شوراها گفت: در نشست امروز این کمیسیون کلیات طرح انتخاب شهرداران مورد تصویب قرار گرفت که بر این اساس مصوب شد قبل از ثبت نام شوراها، داوطلبان شهرداری ثبت نام کنند تا استعلامات لازم انجام شود و در ادامه شوراها به ترتیب سه گزینه برای شهرداری ارائه می دهند تا بر این اساس روند انتخاب شهرداران شفاف خواهد شد. بر این اساس مصوب شد قبل از ثبت نام شوراها، داوطلبان شهرداری ثبت نام کنند تا استعلامات لازم انجام شود و درادامه شوراها به ترتیب سه گزینه برای شهرداری ارائه می دهند تا بر این اساس روند انتخاب شهرداران شفاف خواهد شد.علی حدادی همچنین گفت: بنابراین باید اذعان کرد مردم ضمن اینکه به شوراها رای می‌دهند، با واسطه شهرداران را هم انتخاب می کنند که این مهم موجب رفع برخی نگرانی ها نیز خواهد شد. علی حدادی همچنین گفت: بنابراین باید اذعان کرد مردم ضمن اینکه به شوراها رای می‌دهند، با واسطه شهرداران را هم انتخاب می کنند که این مهم موجب رفع برخی نگرانی ها نیز خواهد شد.پیش از ابوالفضل ابوترابی عضو دیگر این کمیسیون در توضیح این تغییر گفته بود: در این طرح مردم به شهردار و شورا رای می دهند و شهرداری که اکثریت رای را آورده، بعد از انتخابات کار خود را شروع می کند و نمایندگانی که اکثریت رای را آوردند، به این دلیل که حلقه وصل شان شهردار می شود، به صورت ائتلافی خواهند شد ولی همواره مخالفان شهردار نیز در شورا هستند تا شرایط متعادل شود و تنها یک صدا وجود نداشته باشد؛ این نکته بسیار مهمی است که حتما شورا به صورت چند صدایی باشد. پیش از ابوالفضل ابوترابی عضو دیگر این کمیسیون در توضیح این تغییر گفته بود: در این طرح مردم به شهردار و شورا رای می دهند و شهرداری که اکثریت رای را آورده، بعد از انتخابات کار خود را شروع می کند و نمایندگانی که اکثریت رای را آوردند، به این دلیل که حلقه وصل شان شهردار می شود، به صورت ائتلافی خواهند شد ولی همواره مخالفان شهردار نیز در شورا هستند تا شرایط متعادل شود و تنها یک صدا وجود نداشته باشد؛ این نکته بسیار مهمی است که حتما شورا به صورت چند صدایی باشد.باشگاه خبرنگاران جوانسیاسیمجلس
شناسه خبر: 468792